Angst

Frygt, vrede, sorg og glæde er grundfølelser og et levevilkår for os mennesker. Naturligt nok prøver vi, som mennesker, at undgå det ubehagelige, men det er, når vi IKKE kan møde og rumme vores følelser, at vi bliver angste, hvilket kan være meget invaliderende. 

Angst er altså en forvrænget følelse og optræder, fordi det smertefulde i dig er svært at rumme. Så istedet for at møde og rumme måske stærke ensomheds og forladthedsfølelser kommer de til udtryk ved at vi bliver overbekymrede/får tankemylder eller angste.

Vi kan få tankemylder om, at vi ikke er gode nok fx:

  • Forældre
  • Medarbejdere
  • Sexuelt

Vi kan også blive bange for, hvad der vil ske i fremtiden og bekymre os om: 

  • Vi eller dem vi holder af bliver syge. 
  • Om vi bliver  fyret 
  • At vi skal dø.

Angsten kan fylde så meget, at den styrer dit liv og forhindrer dig i, at leve det liv du ønsker, og som du er skabt til at leve. Men sådan behøver det ikke at være!

Angst og kropsterapi

Mange kommer til mig  og siger, at de har prøvet en masse “snakke terapi” uden at det har kunnet hjælpe dem.

Kropsterapi er en kombination af dybdegående massage, fokus på åndedræt og samtaleterapi. I mine behandlinger arbejder jeg altså med både det kropslige, følelsesmæssige og det mentale på en gang. Da følelser, tanker og krop hører sammen, er kropsterapi genialt og fantastisk effektivt når der drejer sig om angst.

Linnéas Kropsterapi

I Linnéas kropsterapi samarbejder jeg med dig om at få en dybere kontakt til din krop, med lange dybe vejrtrækninger, blid massage og berøring hvor dit parasympatiske nervesystem bliver vakt.

Kroppens alarmberedskab falder til ro, og flere sunde, helende hormoner og transmitterstoffer bliver aktiveret, som modvirker både stress og angst. Jeg arbejder også på dine energibaner og kan dæmme op for blokeringer, hvor din livsenergi får et større flow, dine ressourcer og potentialer kommer i centrum i dit liv. Jeg gør dig klar til at møde, rumme og acceptere det som er svært og smertefuldt i dig. Sammen møder vi smerten med omsorg.

I samtale delen af kropsterapien vil du få en større bevidsthed omkring dine tanker og hvad dine tanker gør i forhold til dine følelser, krop og handlinger. Dermed får du mulighed for at tænke og handle anderledes, hvilket vil lede dig på vejen mod større selvkærlighed og følelse af værdifuldhed.

Det siger klienterne om Linnéas Kropsterapi

Charlotte
Charlotte@linneaskropsterapi
Læs mere
"Jeg er kommet dybt ned i min underbevidsthed og fået fat i nogle traumer som lå der, hvilket har givet en stor forløsning"
Charlotte, 44 år.
Smilla
Smilla@linneaskropsterapi
Læs mere
"Jeg kan sove igen, jeg mærker mig selv og behøver ikke at overpræstere."
Smilla, 15 år.
Alexander@linneaskropsterapi
Læs mere
"Jeg har fået en indsigt i hvor meget jeg har ladet mig grænseoverskride og har nu fået en større bevidsthed om mine egne behov. Det har været altafgørende for min livskvalitet"
Alexander, 38 år.
Janne
Jannelærer, 46 år
Læs mere
“Du er min redning, før flygtede jeg fra min krop. Nu tør jeg at være i den. Tak for dig.”
Marianne
Mariannesygeplejerske, 64 år
Læs mere
“Min uro og min ængstelighed tager ikke overhånden mere. Livet er mit!”